Client: Klient prywatny, Egipt

Okres realizacji: 2014

Firma Dabster zrealizowała projekt pilotażowej instalacji zatężania i pastyklowania Azotanu Wapnia Ca(NO₃)₂  (CAN – Calcium Ammonium Nitrate) dla producenta nawozów sztucznych w Egipcie. Wymogiem klienta było uzyskanie produktu w formie pastylek o określonej średnicy, co udało się zrealizować dzięki zastosowaniu linii do pastylkowania firmy Sandvik.

Zakres kontraktu w szczególności obejmował:

  • opracowanie procesu technologicznego wraz z „know-how”,
  • projekt bazowy branży budowlanej oraz elektrycznej,
  • projekt szczegółowy branży mechanicznej i procesowej ( projekt wykonawczy aparatów, zbiorników, orurowania wraz z zamocowaniami  dla medium głównego – Azotanu Wapnia w różnych stężeniach oraz mediów pomocniczych – para nisko i wysokociśnieniowa, woda chłodząca i woda lodowa, instalacja sprężonego powietrza, oparów oraz kondensatów ),
  • dostawę urządzeń i aparatury ( wyparka ciśnieniowa, zbiorniki, wymienniki, pompy, mieszadło, wentylator, chłodnica produktu, zawory),
  • dostawę kompletnej instalacji elektrycznej, aparatury pomiarowej oraz systemu sterowania DCS.

Instalacja, której sercem jest indywidualnie zaprojektowana wyparka, została przewidziana na wydajność 250 ton produktu na dobę, z możliwością rozbudowy do 500 ton.

Finalny produkt to azotan wapnia w formie pastylek.

Comments are closed.