Client: Mercator Medical S.A.

Konsultacja techniczna projektu fabryki rękawic nitrylowych w Tajlandii dla Mercator Medical S.A.

Okres realizacji: 2015 – 2016

W grudniu 2015 roku firma Dabster podpisała umowę z firmą Mercator Medical S.A. obejmującą konsultacje techniczne projektu fabryki rękawic nitrylowych w Tajlandii. Projekt fabryki opracowywała firma Tajska w oparciu o technologię dostarczoną przez Inwestora. Zakres usług świadczonych przez Dabster to w szczególności konsultacje i weryfikacja dokumentacji projektowej i technicznej w branży konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji ppoż. Istotą prac była również kontrola międzybranżowa dokumentacji projektowej pod względem ewentualnych kolizji i braków.

W toku realizacji projektu zakres konsultacji objął również weryfikację obliczeń statycznych dla konstrukcji żelbetowych, a także konstrukcji stalowych hal wraz z propozycją jej optymalizacji pod względem kosztowym. Do zadań pracowników firmy Dabster należało również szczegółowe sprawdzanie przedmiarów będących podstawą do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie Generalnego Wykonawcy.

Comments are closed.