Client: NCIC

Okres realizacji: 2009

Przedmiot i zakres usług:

  • Dostawa dwóch reaktorów, urządzeń i materiałów towarzyszących, włącznie z wszystkimi kluczowymi urządzeniami procesowymi oraz systemem sterowania DCS,
  • Nadzór i asysta techniczna przy montażu i rozruchu,
  • Szkolenie personelu Klienta.

Zakład do produkcji siarczanu glinu z surowego kaolinu oraz kwasu siarkowego, o wydajności 200.000 t/r produktu (w postaci roztworu).

W ramach szeregu kolejnych zamówień od firmy NCIC z Kairu DABSTER zrealizował:

  • weryfikację dokumentacji adaptowanego przez Klienta projektu nowego zakładu,
  • dostawę kompletu pomp osadu wraz z odbiorem i rozruchem technologicznym,
  • dostawę kompletu przenośników dla odbioru placka filtracyjnego oraz dokonał końcowego montażu,
  • podłączenia, sprawdzenia, odbioru, rozruchu mechanicznego i automatyki oraz rozruchu technologicznego,
  • dostawę przenośnika taśmowego dla magazynowania materiału odpadowego – przejezdny przenośnik z obrotem 180o oraz zmiennym kątem nachylenia – wraz z podłączeniem hydrauliki i systemu zasilania/sterowania, odbiorem i uruchomieniem,
  • dostawę wyposażenia do pomiarów i automatyki dla urządzeń i instalacji technologicznych oraz systemu centralnego sterowania DCS; także oprogramowania sterującego procesem produkcyjnym wraz z końcowym podłączeniem, przetestowaniem, odbiorem i rozruchem,
  • uruchomienie procesu technologicznego produkcji w trybie automatycznym.

Comments are closed.