Client: VEOLIA WATER SYSTEMS Sp. z o.o.

Kontrakt na zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji zestalania osadu przy Stacji Termicznej Utylizacji Osadu na Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie.

Okres realizacji: 2009 – 2010

Przedmiot i zakres usług:

  • Prace projektowe – dostarczenie technologii i know-how, dobór urządzeń dla linii technologicznej, projekt rurociągów dla wszystkich mediów, w tym sprężonego powietrza, wody pitnej i przemysłowej, projekt instalacji automatyki.
  • Dostawy – urządzenia linii zestalania osadów wraz z systemem sterowania.
  • Roboty montażowe i budowlane – montaż urządzeń, montaż rurociągów, tras kablowych wraz z szafami rozdzielczymi i szafkami sterowniczymi zabudowanymi przy urządzeniach.

W ramach tego projektu zadaniem firmy DABSTER było zaprojektowanie instalacji zestalania osadu po ściekowego. Zakres prac obejmował opracowanie projektu technologicznego wraz z know-how, , wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego, dostawę urządzeń oraz kompletny montaż instalacji wraz z rozruchem i szkoleniem personelu.

Zadaniem instalacji zestalania osadu jest przekształcenie zawiesiny, powstałej w trakcie wymywania chemicznego produktów powstałych w trakcie spalania osadu w STUO (Stacji Termicznej Utylizacji Osadu), w zawibrowane bloczki składające się z odfiltrowanego osadu oraz spoiwa jakim jest cement. Zawiesina osadu po wymywaniu zawiera znaczny odsetek metali ciężkich, dlatego warunkiem koniecznym było zastosowanie technologii, która będzie zapobiegać wymywaniu z materiału zanieczyszczeń poprzez deszcz i śnieg do środowiska naturalnego w trakcie jego składowania. Dlatego też zdecydowaliśmy się na zastosowanie technologii zestalania osadu poprzez formowanie go w bloczki, które po odpowiednim wykonaniu  spełniły warunek dotrzymania wskaźnika wymywalności zanieczyszczeń na poziomie dopuszczonym przez normy dające możliwość składowania ich na składowiskach materiałów innych niż niebezpieczne.

Comments are closed.