Dabster Sp. z o.o. jest firmą inżynierską działającą na rynku krajowym i zagranicznym od 1991 roku. Od początku istnienia spółki założono specjalizację w realizacji zadań w zakresie projektowania, dostaw urządzeń i wyposażenia, szeroko pojętego inżynieringu oraz konsultingu. Główny sektor działalności to budownictwo przemysłowe – realizacja obiektów przemysłowych i instalacji „pod klucz”. Z uwagi na doświadczenie i możliwości techniczne spółka działa również w sektorze budownictwa kubaturowego oraz komercyjnego pełniąc m.in. funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Inwestora Zastępczego czy Niezależnego konsultanta Technicznego.

Od wczesnych lat 90-tych firma nastawiła się na realizację trudnych projektów oraz opracowywanie własnych technologii co w 2004 roku zaowocowało budową pierwszego zakładu produkcji siarczanu glinu z kaolinu w Egipcie, a następnie kolejnego zakładu w oparciu o tą samą technologię. Pierwszy zakład produkcyjny funkcjonuje od 11 lat i stanowi referencyjną instalację firmy Dabster.

Informacje ogólne

Nazwa Firmy: DABSTER Sp. z o.o.
Adres siedziby: ul. W.Heltmana 28, 30-365 Kraków
Biuro: ul. Na Ustroniu 17, 30-311 Kraków.
Tel: (48) 12.252 86 73
Fax: (48) 12 252 86 74
E-mail: kontakt@dabster.eu
Rok i miejsce rejestracji: 1991, Kraków
Status prawny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 100% kapitału prywatnego.
Podstawowy zakres działalności: Usługi inżynierskie w zakresie projektowania i realizacji obiektów przemysłowych.
REGON: P-003908680-949335005 / 59-2-893-35005
Nr NIP: 679-000-47-38
Władze firmy: Zarząd – Prezes Zarządu, Dyrektor – mgr inż. Artur Niemyski

Firma jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej – O/Kraków.

Comments are closed.