Firma Dabster posiada proces technologiczny produkcji siedmiowodnego siarczanu magnezu oparty na rozkładzie magnezytu kwasem siarkowym. Poprzez odpowiednie kroki wytwarzania w poszczególnych sekcjach instalacji produkcyjnej finalny produkt stanowi nawóz w formie krystalicznej odpowiadający wymaganiom określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady, Nr WE 2003/2003 w zakresie zawartości głównych składników. Uziarnienie oraz sposób pakowania produktu realizowane jest zgodnie z wymaganiami Klienta.

Comments are closed.