Usługi inżynierskie i projektowanie

Dabster specjalizuje się w projektowaniu wszelkiego rodzaju procesów technologicznych, lini produkcyjnych, instalacji chemicznych, systemów transportowych, aparatury procesowej, urządzeń i przenośników.

Więcej

Dostawa i montaż urządzeń oraz aparatury procesowej

Kluczową działalnością firmy Dabster jest dostawa maszyn, urządzeń i aparatury procesowej. Zakres usług obejmuje również ich montaż wraz z nadzorem oraz uruchomienie i przekazanie klientowi.

Więcej

Konsulting i doradztwo techniczne

Dabster oferuje usługi konsultingowe, doradcze oraz pełnienie funkcji technicznych, w tym funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego również przy nadzorach nad obiektami zabytkowymi.

Więcej