USŁUGI INŻYNIERSKIE I PROJEKTOWANIE

Dabster specjalizuje się w projektowaniu wszelkiego rodzaju procesów technologicznych, lini produkcyjnych, instalacji chemicznych, systemów transportowych, aparatury procesowej, urządzeń i przenośników.

Więcej

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ORAZ APARATURY PROCESOWEJ

Kluczową działalnością firmy Dabster jest dostawa maszyn, urządzeń i aparatury procesowej. Zakres usług obejmuje również ich montaż wraz z nadzorem oraz uruchomienie i przekazanie klientowi.

Więcej

KONSULTING I DORADZTWO TECHNICZNE

Dabster oferuje usługi konsultingowe, doradcze oraz pełnienie funkcji technicznych, w tym funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego również przy nadzorach nad obiektami zabytkowymi.

Więcej