Projektowanie instalacji i urządzeń dla potrzeb przemysłu jest wiodącym obszarem działania wśród usług oferowanych przez firmę Dabster. Dostarczamy kompleksowe i indywidualne rozwiązania , zgodne z potrzebami i wytycznymi Klienta, opierając się na własnych wieloletnich doświadczeniach oraz opracowanych technologiach.

Specjalizujemy się w projektowaniu wszelkiego rodzaju linii technologicznych, linii produkcyjnych, instalacji chemicznych, systemów transportowych, w tym transportu materiałów sypkich w oparciu o układy pneumatyczne lub różnego rodzaju przenośniki.

W szczególności projektujemy:

  • kompletne instalacje technologiczne wraz z orurowaniem, aparatami, armaturą, zbiornikami, filtrami oraz wszelkim wyposażeniem koniecznym do realizacji zadania,
  • instalacje do granulacji i pastylkowania np. nawozów sztucznych,
  • systemy transportu materiałów sypkich takich jak kriolit, popioły, osady, biomasa,
  • instalacje załadunku, rozładunku i dozowania klejów, żywic, kwasów,
  • odpylanie i systemy centralnego odkurzania,
  • instalacje kruszenia i mielenia,
  • systemy przesiewania oraz segregacji.

Posiadamy szereg zrealizowanych obiektów referencyjnych w tym w szczególności fabrykę produkującą siarczan glinu w Egipcie dla której firma Dabster opracowała unikalną technologię. Wykonała koncepcję, projekt wielobranżowy bazowy i wykonawczy oraz dostarczyła kluczowe urządzenia, aparaturę oraz system sterowania i DCS.

Comments are closed.