Produkcja
SIARCZANU GLINU

Do najważniejszych technologii opracowanych przez firmę Dabster należy proces produkcji siarczanu glinu z kaolinu, boksytu lub wodorotlenku glinu.

Więcej

Produkcja
AZOTANU WAPNIA

Firma Dabster opracowała technologię produkcji azotanu wapnia w formie płynnej oraz stałej w postaci pastylek lub granulek dla potrzeb przemysłu nawozowego.

Więcej

Produkcja
POLICHLORKU GLINU

Firma Dabster posiada technologię produkcji polichlorku glinu o stężeniu 18% w formie ciekłej będącego koagulantem używanym do uzdatniania wody.

Więcej

Produkcja
SIARCZANU MAGNEZU

Firma Dabster posiada proces technologiczny produkcji oraz linię technologiczną dla siedmiowodnego siarczanu magnezu w postaci kryształków.

Więcej