Firma Dabster opracowała technologię produkcji polichlorku glinu o stężeniu 18 % w formie ciekłej oraz stałej. Jest to produkt będący koagulantem służącym do uzdatniania wody. Powstaje on z dwóch surowców: technicznego kwasu solnego o stężeniu 33-35% oraz wodorotlenku glinu o zawartości glinu około 65 % wagowo, podczas reakcji chemicznej zachodzącej w reaktorze pod odpowiednimi warunkami temperaturowymi oraz ciśnieniem.

Comments are closed.