Kompleksowy zakres usług Czym się zajmujemy

 • Usługi inżynierskie i projektowanie

  Dabster specjalizuje się w projektowaniu wszelkiego rodzaju procesów technologicznych, lini produkcyjnych, instalacji chemicznych, systemów transportowych, aparatury procesowej, urządzeń i przenośników.

  Więcej
 • Dostawa, montaż urządzeń i instalacji

  Kluczową działalnością firmy Dabster jest dostawa maszyn, urządzeń i aparatury procesowej. Zakres usług obejmuje również ich montaż wraz z nadzorem oraz uruchomienie i przekazanie klientowi.

  Więcej
 • Konsulting i doradztwo techniczne

  Dabster oferuje usługi konsultingowe, doradcze oraz pełnienie funkcji technicznych, w tym funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego również
  przy nadzorach nad obiektami zabytkowymi.

  Więcej

Technologie opracowane przez firmę Dabster Nasze technologie

 • Produkcja siarczanu glinu

  Do najważniejszych technologii opracowanych przez firmę Dabster należy proces produkcji siarczanu glinu z kaolinu, boksytu lub wodorotlenku glinu.

  Więcej
 • Produkcja azotanu wapnia

  Firma Dabster opracowała technologię produkcji azotanu wapnia w formie płynnej oraz stałej w postaci pastylek lub granulek dla potrzeb przemysłu nawozowego.

  Więcej
 • Produkcja polichlorku glinu

  Firma Dabster posiada technologię produkcji polichlorku glinu o stężeniu 18% w formie ciekłej i stałej będącego koagulantem do uzdatniania wody.

  Więcej
 • Produkcja siarczanu magnezu

  Firma Dabster posiada technologię  produkcji siedmiowodnego siarczanu magnezu będącego produktem nawozowym.

  Więcej

Nawiąż z nami współpracę!

Kontakt

Współpraca Nasi klienci

 • Polservice

 • Agh

 • Veolia

 • Teva

 • Evergrow

 • Ndi

 • Philip

 • Sti

 • Tishman

 • Mercator Medical

 • Hrv

 • Hotelossa

 • Nafto

 • Chemobudowa

 • Polinvest

 • Polimex

 • Mostostal Zabrze

 • Nordural

 • Claudius Peters

 • Bridon