Do najważniejszych procesów opracowanych przez firmę Dabster należy produkcja siarczanu glinu z kaolinu, boksytu lub wodorotlenku glinu. W oparciu o naszą technologię, projekt oraz dostarczone urządzenia zrealizowane zostały dwie fabryki.

Produkcja siarczanu glinu z surowego kaolinu jest oparta na wymywaniu zawartego w nim tlenku glinu i innych tlenków metali przy użyciu stężonego kwasu siarkowego. Proces zachodzi w warunkach podwyższonej temperatury i ciśnienia i przebiega w wielu etapach, z których najważniejsze to:

  • przygotowanie surowca,
  • przygotowanie zawiesiny,
  • ekstrakcja tlenku glinu,
  • krystalizacja oraz granulacja.

W wyniku stosowania kolejnych operacji tj. neutralizacji, rozcieńczenia oraz filtracji otrzymuje się roztwór o zawartości 8% przeliczonego na Al2O3, którego znaczna ilość stanowi produkt handlowy w postaci ciekłej. Produkt ten poprzez kolejne kroki procesu technologicznego można przekształcić w produkt stały o różnej granulacji.

Comments are closed.