Client: TISHMAN

Okres realizacji: 2002-2005

Przedmiot i zakres usług:

  • Nadzorowanie prac wykonywanych przez Generalnego Wykonawcę i podwykonawców,
  • Koordynowanie prac pomiędzy Zamawiającym a innymi konsultantami technicznymi z USA, Belgii, Niemiec, W. Brytanii i Polski,
  • Nadzorowanie i kontrolowanie prac związanych z realizacją inwestycji,
  • Raportowanie,

W latach 2002-2005 firma Dabster pełniła prestiżową funkcję Inżyniera Kontraktu przy realizacji budowy Hotelu Sheraton w Krakowie. Hotel powstał jako pierwszy obiekt sieci Sheraton w Polsce i posiada 5 gwiazdek.

Comments are closed.