Okres realizacji: 2012

Przedmiot i zakres usług:

  • Opracowanie technologii,
  • Opracowanie projektu,
  • Dostawa urządzeń,

W 2012 roku firma Dabster zrealizowała kontrakt dla kluczowego producenta aluminium na świecie. Zakres prac obejmował opracowanie technologii wraz z projektem oraz dostawą urządzeń do odbioru i transportu gorącego materiału cryolitowego, którego temperatura w momencie odbioru sięgała 850*C. W skład dostarczonych urządzeń wchodził przede wszystkim przenośnik krusząco chłodzący, który oprócz odporności na wysoką temperaturę musiał wytrzymać uderzenia spadających kawałków materiału o wadze do 500 kg. Pozostałe dostarczone urządzenia towarzyszące to przenośniki taśmowe, śrubowe, przenośnik kubełkowy, podajnik celkowy, przesiewacz wibracyjny, separator magnetyczny oraz system odpylania.

Comments are closed.