Client: Nordural

Projekt i wykonanie instalacji odbioru i transportu materiału kriolitowego dla huty aluminium Nordural Aluminium Plant w Grundartanga, Islandia

Okres realizacji: 2006

Przedmiot i zakres usług:

  • Opracowanie projektu technologicznego i wykonawczego,
  • Dostawa urządzeń,
  • Montaż i rozruch,
  • Szkolenie personelu

Dabster rozpoczął współpracę z firmą Nordural od kontraktów, które obejmowały trudne zadania związane z transportem materiału kriolitowego charakteryzującego się dużą twardością, ostrymi kształtami i krawędziami, wysoką ścieralnością. Dodatkową trudność stanowiła różnorodność materiału przewidzianego do odbioru i transportu zarówno pod względem wielkości – kawałki o średnicy od kilkunastu mm, aż do 25 cm, a także pod względem masy od kilkuset gramów do kilkunastu kilogramów.

Pierwsze zadanie związane z odbiorem, transportem oraz załadunkiem do kontenerów materiału kriolitowego pochodzącego z czyszczenia anod ( proces polegający na pokruszeniu i rozbiciu zużytej anody ) obejmował opracowanie projektu technologicznego i wykonawczego, dostawę urządzeń, montaż i rozruch instalacji. W skład dostarczonych urządzeń weszły przenośniki zgrzebłowe, podajniki wibracyjne, filtry pyłu, system załadunku do kontenerów. Zakres prac obejmował także modernizację istniejącego podajnika kubełkowego i silosu oraz połączenie instalacji z lokalnym systemem sterowania.

Kolejne zadanie zrealizowane przez Dabster to odbiór materiału kriolitowego z przenośnika chłodzącego pochodzącego z kruszarki, transport w tym separacja skruszonych anod grafitowych oraz załadunek do kontenerów.

Wszystkie dostawy zostały wykonane zgodnie z wysokimi wymaganiami klienta i standardami obowiązującymi na terenie huty w tym w szczególności z uwzględnieniem właściwego zabezpieczenia przed korozją z uwagi na lokalizację bezpośrednio przy nabrzeżu morskim.

Comments are closed.