Client: Nordural

Projekt i wykonanie systemu centralnego odkurzania dla huty aluminium Nordural Aluminium Plant w Grundartanga, Islandia.

Okres realizacji: 2007-2008

Przedmiot i zakres usług:

  • Opracowanie projektu,
  • Dostawa urządzeń: pomp próżniowych, cyklonów, filtrów, systemu transportu pyłów, przenośników zgrzebłowych i taśmowych, przesiewaczy, separatora magnetycznego i niezależnego systemu sterowania,
  • Montaż, rozruch i szkolenie personelu.

Kolejny kontrakt z wymagającym Klientem obejmujący wykonanie projektu technologicznego i wykonawczego, dostawę urządzeń, montażu i rozruchu dla instalacji centralnego odkurzania i likwidacji przesypów oraz przyjmowania materiału z czyszczenia obiektów huty. Ponadto zadanie obejmowało również segregację materiału z 10 stanowisk odkurzania z systemem rurociągów zbiorczych, stanowisko odbioru materiału z zamiatarek i „samochodów odkurzaczy”, dostawę pompy próżniowej, cyklonu, filtra, systemu pneumatycznego transportu odzyskanego pyłu kriolitowego do silosu, podajnika ślimakowego odzyskanego ziarna kriolitowego, przesiewacza wibracyjnego oddzielania śmieci (typu: butelki, rękawice itp.), separatora magnetycznego dla oddzielenia materiałów stalowych (ferromagnetycznych), przenośnika progowego dla załadunku oddzielonych śmieci do kontenera oraz lokalny system sterowania.

Comments are closed.