Client: Sektor publiczny

Opracowanie programu-funkcjonalno użytkowego dla zadania Modernizacja energetyczna budynków Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie.

Okres realizacji: 2015

W ramach kontraktu firma Dabster wykonała rozbudowany program funkcjonalno użytkowy na potrzeby modernizacji energetycznej Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie obejmującą w szczególności:

  • modernizację energetyczną pawilonu A1 wraz z przebudową pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego, pomieszczeń pracowni endoskopowej oraz innych pomieszczeń pawilonu,
  • modernizację energetyczną pawilonu D wraz z przebudową Oddziału Chirurgii Dziecięcej,
  • modernizację energetyczna wraz z przebudową Oddziału Ginekologiczno – Położniczego,
  • modernizację energetyczną Oddziału Dermatologii i Oddziału Chorób Zakaźnych – pawilon G,
  • wymianę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania we wszystkich pawilonach szpitala, opomiarowanie zużycia ciepła technologicznego z uwzględnieniem regulacji, odzyskiem i rozdziałem ciepła na poszczególne oddziały w tym przebudowa, instalacji wentylacji na Blokach Operacyjnym (wentylacja/klimatyzacja, cwu),
  • dostosowanie pawilonów do przepisów ppoż.,
  • modernizację energetyczna pawilonów: C, C1, E1, K,T,D1, A wraz z przewiązkami,
  • rozbudowę obiektów szpitala o nowy budynek przeznaczony na centrum angiologiczne,
  • koncepcję rozwoju szpitala – potencjalne wykorzystanie budynku krwiodawstwa (pawilon B dla potrzeb świadczenia usług medycznych).

Comments are closed.