Client: VEOLIA WATER SYSTEMS Sp. z o.o.

Modernizacja systemu transportu osadu, modernizacja przenośników taśmowych na Oczyszczalni ścieków w Łodzi.

Okres realizacji: 2011

  • Prace projektowe – Wykonanie koncepcji oraz projektu technicznego,
  • Dostawy – system zgarniaczy wraz z układem sterowania pneumatycznego, elementy wsporcze taśmy, taśma,
  • Roboty montażowe – montaż zgarniaczy wraz z układem sterowania pneumatycznego i zasilania sprężonym powietrzem.

W ramach tego zadania DABSTER wykonał modernizację 14-tu sztuk rewersyjnych przenośników taśmowych oraz 4-ch sztuk przenośników taśmowych transportujących osad po ściekowy, każdy o długości 23 metrów.

Zakres prac obejmował wymianę stelaży zmieniających sposób pracy przenośników z płaskiego na system „nieckowy”, przeróbkę burt wraz z fartuchami bocznymi, modernizacją zsypów i zgarniaczy, naprawą i wymianą taśm, regulacją bębnów napinających.

Dodatkowo Dabster wykonał projekt oraz montaż systemu automatycznego przestawiania zgarniaczy dla przenośników rewersyjnych wraz z rurociągiem sprężonego powietrza zasilającym system.

Comments are closed.