Client: PHILIP MORRIS S.A.

Projekt i dostawa systemu zasilania i dystrybucji plastyfikatora - triacetyna dla Zakładu Philip Morris Polska S.A.

Okres realizacji: 2000

Przedmiot i zakres usług:

  • Projekt mechaniczny i technologiczny centralnego systemu zasilania plastyfikatora – triacetyna
  • Dostawa urządzeń do systemu zasilania plastyfikatora
  • Nadzór nad montażem
  • Rozruch
  • Szkolenie personelu

W ramach tego projektu firma Dabster podjęła się nietypowego zadania związanego z realizacją systemu rozładunku z beczek i transportu plastyfikatora do maszyn produkujących filtry papierosowe. Opracowano projekt w oparciu o własne „know how” oraz uwzględniając restrykcyjne wytyczne Klienta w stosunku do materiałów dopuszczonych do użycia oraz obsługi instalacji.

Comments are closed.