Client: Realizacja własna

Rewitalizacja zabytkowej Willi w Krakowie.

Okres realizacji: 2015-2018

Przedmiot i zakres usług:

W ramach zadania firma Dabster zrealizowała w całości projekt związany z rewitalizacją zabytkowej Willi w Krakowie począwszy od fazy projektowej oraz uzyskania wszelkich pozwoleń administracyjnych po przez realizację rozległego zakresu robót konstrukcyjnych i odtworzeniowych, aż do etapu wykończenia obiektu i oddania w użytkowanie.

Comments are closed.