Client: Nordural

Projekt i wykonanie trzech systemów transportu pneumatycznego dla huty aluminium Nordural Aluminium Plant w Grundartanga, Islandia.

Okres realizacji: 2007

Przedmiot i zakres usług:

  • Opracowanie technologii,
  • Opracowanie projektu,
  • Dostawa urządzeń,
  • Montaż,
  • Rozruch i szkolenie personelu.

Zakres kontraktu Dabster obejmował wykonanie trzech systemów transportu pneumatycznego pyłów kriolitu, z przenośnika kubełkowego do silosu magazynowego, z filtra w pomieszczeniu czyszczącym do silosu magazynowego oraz u z filtra przenośnika chłodzącego również do silosu magazynowego.

Dodatkową trudnością już na etapie prac montażowych były bardzo restrykcyjne przepisy bezpieczeństwa obowiązujące na terenie huty w zakresie sposobu prowadzenia prac, wyposażenia pracowników w środki ochrony osobistej oraz szkolenia. Kontrakt zrealizowano z pełnym sukcesem co zaowocowało długoletnią współpracą trwająca do dnia dzisiejszego.

Comments are closed.