Client: VEOLIA WATER SYSTEMS Sp. z o.o.

Modernizacja systemu transportu osadu po ściekowego dla Stacji Termicznej Utylizacji Osadów na Oczyszczalni Ścieków Kraków- Płaszów

Okres realizacji: 2011

Przedmiot i zakres usług:

  • Prace projektowe – Wykonanie projektu podniesienia wylotów przenośników wstęgowych, dobór nowego przenośnika taśmowego, projekt zasuw odcinających silos osadu,
  • Dostawy – przenośnik taśmowy obrotowy, zestaw zasuw odcinających,
  • Roboty montażowe i budowlane – podniesienie przenośników oraz montaż urządzeń.

W ramach tego zadania DABSTER wykonał projekt techniczny oraz przeprowadził modernizację dwóch przenośników wstęgowych transportujących osad po ściekowy,  każdy o długości 12 metrów, wraz z przerobieniem konstrukcji nośnej , co umożliwiło montaż nowego przenośnika taśmowego obrotowego będącego przenośnikiem awaryjnym służącym do przesypu materiału.  Dodatkowo na linii transportu osadu wykonano systemem zasuw zaprojektowanych przez firmę Dabster, które umożliwiały odcięcie pomiędzy silosem osadu ( 120 m3) a znajdującym się na wylocie z leja silosu przenośnikiem śrubowym długości 5 metrów.

Comments are closed.